Skip to main content

Wet maatschappelijke ondersteuning (2011)

Datum van publicatie: 17-01-2011

Onderzocht is in hoeverre in de gemeente Voorst het vastgestelde beleidsplan Wmo, met inachtneming van de financiële kaders, voor de jaren 2008 – 2009 gerealiseerd zijn en of de mee- en informatiesystemen adequaat zijn ingericht.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het vastgestelde beleidsplan Wmo, met inachtneming van de financiële kaders, voor de jaren 2008 – 2009 gerealiseerd en zijn de meet- en informatiesystemen adequaat ingericht?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Dini Vriezekolk
Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Onderzoek door ambtenaren buurgemeente waarmee samenwerkingsovereenkomst is.