Skip to main content

Weten hoe Abraham de mosterd haalt, subsidieverwerving door de gemeente Groningen

Datum van publicatie: 2021-04-29

De Rekenkamer heeft de wijze waarop de gemeente Groningen Europese, landelijke en regionale subsidies verwerft onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente voor nationale en regionale subsidies geen centraal beleid heeft geformuleerd. voor verwerving van Europese subsidies is er wel een bureau waar kennis en ervaring samenkomen. De handelwijze is gericht op ‘inhoud bepaalt vorm’ en subsidieverwerving is geen voorwaarde voor het doorgaan met een bepaalde ambitie. Verder ligt de regie over subsidieverwerving bij de beleidsmedewerkers en blijken medewerkers over het algemeen goed op de hoogte van subsidiemogelijkheden. Overigens is subsidieverwerving geen onderwerp van gesprek in de gemeenteraad.

Centrale onderzoeksvraag

De hoofdvraag in dit onderzoek luidt: in hoeverre verwerft de gemeente Groningen op doelmatige en doeltreffende wijze subsidies voor het realiseren van de eigen beleidsdoelen en in hoeverre leiden de inspanningen die voor werving en verantwoording worden gepleegd tot een optimaal resultaat?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gemeente Groningen
Provincie(s)
Groningen
Ingestuurd door
Peter Kommerij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC