Skip to main content

What’s in it for Oss? De kunst van het samenwerken in het economisch domein

Datum van publicatie: 05-04-2018

De gemeente Oss is een actieve deelnemer in economische samenwerkingsverbanden. Wat de activiteiten opleveren in termen van extra banen of een beter vestigingsklimaat, is niet goed vast te stellen.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate hebben De Kracht van Oss, AgriFood Capital en Logistiek Platform Oss bijgedragen aan de doelstellingen van de gemeente Oss in het economisch domein in de periode 2014-2017 en hoe heeft het bestuur van de gemeente Oss (college en raad) op deze samenwerkingsverbanden gestuurd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oss
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Mevr. dr. E.G. van de Mortel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf