Skip to main content

Wieringerrandmeer gestrand – provincie Noord-Holland

Datum van publicatie: 31-01-2012

Op 15 november 2010 besloten Provinciale Staten (PS) het project Wieringerrandmeer stop te zetten, omdat voortzetting van het project een onverantwoord financieel risico voor de provincie zou betekenen. Veel Statenleden bleven op dat moment met de vraag zitten hoe het zover heeft kunnen komen. Waren PS kritisch genoeg en waren ze wel goed geïnformeerd over de risico’s? Op verzoek van PS heeft de Randstedelijke Rekenkamer het besluitvormingsproces van het project Wieringerrandmeer geëvalueerd.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre heeft vanaf 2004 de ontwikkeling van de risico’s en de financiering een rol gespeeld bij het stopzetten van het project Wieringerrandmeer.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf