Skip to main content

Wijkgericht werken

Datum van publicatie: 23-12-2016

Wijkgericht werken heeft in Zoetermeer al jaren prioriteit. Er wordt veel door en voor bewoners georganiseerd. Doel is een bijdrage te leveren aan een veilige stad en leefbare wijken. Maar nieuwe ontwikkelingen zijn van invloed op wijkgericht werken.

Centrale onderzoeksvraag

1. Wat zijn de resultaten en opbrengsten van wijkgericht werken in de gemeente vanaf 2014, afgezet tegen de geformuleerde doelen?
2. Welke impact wordt verwacht van de beoogde transities (maatwerk, integraliteit, terugtrekkende overheid en bereikbaarheid en samenwerking in het wijkgericht werken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research