Skip to main content

Winkelen in Hoorn: een onderzoek door de rekenkamercommissie naar gemeentelijk beleid voor detailhandel en horeca in de binnenstad van Hoorn

Datum van publicatie: 08-09-2015

Uit beleidsnota’s en begrotingsstukken blijkt niet wanneer welke doelen moeten worden bereikt t.a.v. detailhandel en horeca in de Hoornse binnenstad en en wat dat mag kosten. Uit verantwoordingsinfo blijkt niet wat is bereikt tegen welke kosten.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre slaagt de gemeente Hoorn erin om doelmatig en doeltreffend beleid te voeren, zodat detailhandel en horeca in de binnenstad worden versterkt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies