Skip to main content

Wmo gRaadmeter, doorlichting Wmo van de rekenkamercommissie van de gemeente Soest

Datum van publicatie: 13-02-2008

In de doorlichting wordt aan de hand van een aantal meetpunten teruggekeken naar de invoering en uitvoering van de Wmo binnen de gemeente Soest en de betrokkenheid van de gemeenteraad daarbij. Daarmee heeft de doorlichting het karakter van een graadmeter.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe verloopt de Wmo in Soest op basis van ‘de aanzet voor een visiedocument Wmo (aug. 2005)’? Waar moet de raad bij de vervolgstappen rekening mee houden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)