Skip to main content

Wonen is meer dan bouwen. Rekenkameronderzoek woonbeleid gemeente Ede

Datum van publicatie: 2023-01-18

Ede heeft een grote woonopgave. Er is een grote woningbehoefte, die wordt versterkt door maatschappelijke tendensen als individualisering en vergrijzing, maar ook door de aantrekkingskracht van de gemeente. Tegelijk staat de betaalbaarheid van huizen onder druk en is duurzaamheid belangrijker geworden. De Rekenkamer-commissie heeft daarom onderzocht of het woonbeleid van de gemeente Ede, en de uitvoering hiervan, de beoogde resultaten hebben opgeleverd. De commissie concludeert dat er een sterke focus is komen te liggen op de (sociale) woningbouwproductie. Wonen is echter meer dan bouwen. De kwaliteit van bestaande woningen, verduurzaming, zorg en wonen en huisvesting van bijzondere doelgroepen zijn door de focus op bouwen op de achtergrond geraakt.

Centrale onderzoeksvraag

Is het woonbeleid van de gemeente Ede en de uitvoering hiervan, mede gezien de huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen, effectief?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Monique Jongenburger
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Rigo