Skip to main content

Wonen met zorg in stadsdeel Centrum

Datum van publicatie: 13-09-2012

De vraag naar woningen met aanvullende zorgvoorzieningen in stadsdeel centrum zal toenemen. Het stadsdeel maakt echter onvoldoende duidelijk wat het wel en niet kan bereiken en de inspanningen leiden mede daardoor niet altijd tot concrete resultaten.

Centrale onderzoeksvraag

Welke instrumenten kan stadsdeel Centrum inzetten om woningen met zorg in het stadsdeel te realiseren en benut het stadsdeel deze mogelijkheden in voldoende mate?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf