Skip to main content

Wonen: waar staat de provincie voor?: woonbeleid provincie Gelderland

Datum van publicatie: 26-09-2018

Onderzoek naar de rol van de provincie bij het thema wonen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre slaagt de provincie er in om haar (regie)rol op het gebied van wonen adequaat in te vullen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf