Skip to main content

Woonbeleid in Zaanstad

Datum van publicatie: 13-2-2020

Het onderwerp is gekozen met behulp van burgers uit Zaanstad (het Zaanpanel): zij gaven aan voorkeur te hebben voor een onderzoek naar de realisatie van een evenwichtig woningaanbod in hun gemeente. Dit is voor Zaanstad het publieksonderzoek 2019.

Centrale onderzoeksvraag

Is het woonbeleid om te komen tot een meer divers en passend woningaanbod goed vormgegeven?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
mevrouw Rozendaal
Onderzoek door
Rekenkamer zelf