Skip to main content

Woonbeleid

Datum van publicatie: 2021-11-12

Provinciale Staten is nu nog onvoldoende in staat is om effectief sturing te geven aan de Zeeuwse woonmarkt, maar
verbetering is in aantocht.

De rekenkamer Zeeland onderzocht het woonbeleid van de Provincie Zeeland. Dat met het oog op de invoering van de nieuwe
Omgevingswet per 1 juli 2022. Uit dat onderzoek ontstaat een gemengd beeld.
De actievere en veranderende rol van de Provincie in het woonbeleid dient zich aan als een voorbode van een effectiever
woonbeleid van de Provincie. Maar beleidsinstrumenten als de Zeeuwse Woonagenda en het Voorontwerp Zeeuwse
Omgevingsvisie zijn nog in ontwikkeling. Een instrument als PIW (Provinciale Impuls Wonen) is naar het oordeel van de
Rekenkamer onvoldoende krachtig gelet op de grote opgaven voor Zeeland.

Centrale onderzoeksvraag

Beschikt Provinciale Staten over een beleidsinstrumentarium waarmee de Provincie (in het bijzonder PS) aantoonbaar effectief sturing kan geven aan de Zeeuwse woonmarkt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zeeland
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
Christianne Janse
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Onderzoeksbureau I&O Research
Onderzoeksbureau 2
Onderzoeksbureau Blaauwberg