Skip to main content

Zeist energieneutraal: onderzoek naar de gemeentelijke ambities

Datum van publicatie: 2023-07-01

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verduurzaming van de gemeente Zeist? De Routekaart Nieuwe Energie Zeist stelt een aantal doelen voor 2030 en 2050 en bevat een reeks aan maatregelen om deze doelen te bereiken. De haalbaarheid van de doelen is onderzocht voor twee van de vijf actielijnen uit de Routekaart: ”Warme Wijken” (hebben inwoners voldoende mogelijkheden om te verduurzamen) en ”Duurzame Bronnen” (kan er voldoende duurzame energie worden opgewekt). De acties in de lijn Warme wijken zijn in theorie voldoende om de doelen te halen (bijv. isoleren, warmtepompen), maar de beoogde snelheid is erg hoog. Met het huidige tempo is het niet haalbaar. De barrieres zijn oa krapte op de arbeidsmarkt, capaciteitsgebrek bij gemeente en het ontbreken van energielabels voor woningen. Er is in Zeist voldoende aandacht voor de sociale impact van energietransitie, maar aanvullend beleid is gewenst. De acties in de lijn Duurzame bronnen zijn niet voldoende om de doelen te bereiken. Barrieres zijn bijvoorbeeld het gebrek aan ruimte voor zonne- en windparken en de netcongestie, die nieuwe aansluitingen belemmert. De gemeente heeft niet alles in eigen hand als het gaat om windenergie en warmte. Overall heeft Zeist een goede uitgangspositie voor succesvolle transitie, mede dankzij initiatiefrijke inwoners en actieve maatschappelijke organisaties, maar de huidige formulering van de doelen is niet de optimale basis om energietransitie te sturen.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de doelstellingen in de nieuwe routekaart voor de actielijnen Warme wijken en Duurzame bronnen haalbaar en leiden ze tot maatschappelijk gewenste uitkomsten? Concrete vragen: wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan en wat zijn de plannen? Is het voldoende om de inwoners te bereiken en zijn aanvullende acties / bijstellingen wenselijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zeist
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Hans Verhorst
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Ecorys