Skip to main content

Zelfsturing op het goede spoor? Een onderzoek naar de rol van inwoners van Peel en Maas bij een terugtredende overheid

Datum van publicatie: 01-06-2013

Uit het onderzoek volgt dat de samenleving in Peel en Maas goed op weg is om de gevolgen van de terugtredende overheid, door de beleidsveranderingen en voorgenomen bezuinigingen rondom de drie decentralisaties, op te (kunnen) pakken. Vooral op het terrein van zorg en de Participatiewet tonen inwoners zich in staat en bereid. Met name voor taken op het gebied van de Jeugdzorg is verder onderzoek noodzakelijk. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentenstudie, een enquête onder 385 inwoners van de gemeente en 19 interviews met betrokkenen bij dorpsoverleg en professionals van zorg- en/of welzijnsinstellingen.

Centrale onderzoeksvraag

Is de samenleving in Peel en Maas klaar om de gevolgen van de terugtredende overheid op te vangen? En hoe draagt zelfsturing daaraan bij?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Peel en Maas
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Julien van Ostaaijen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)