Skip to main content

Zelfsturing

Datum van publicatie: 28-05-2015

Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Gulpen-Wittem het proces van zelfsturing binnen de kerkdorpen faciliteert en ondersteunt en de wijze waarop het implementatieproces is voorgegeven. De vraag voor dit rekenkameronderzoek is afkomstig van het fractievoorzittersoverleg.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze heeft de gemeente Gulpen-Wittem zelfsturing tot op heden vormgegeven en in hoeverre hebben de acties gericht op zelfsturing bijgedragen aan de hiermee te bereiken doelstellingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zuid Limburg
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Maurice Cobben
Onderzoek door
Rekenkamer zelf