Skip to main content

Zicht in samenwerkingsverbanden

Datum van publicatie: 18-11-2019

De rekenkamercommissie Heerde heeft een Quick Scan gedaan naar de positie van de gemeente Heerde en de sturing van de gemeenteraad in de verschillende samenwerkingsverbanden. De sturing van de gemeenteraad bij samenwerking kan beter.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeenteraad in Heerde zicht en grip op de verschillende samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Heerde participeert?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Heerde
Ingestuurd door
Johan Kok
Onderzoek door
Rekenkamer zelf