Skip to main content

Zicht op de financiële positie: een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Amsterdam

Datum van publicatie: 19-04-2017

De rekenkamer constateert in dit onderzoek dat het nog erg moeilijk is om snel en compact een samenhangend beeld van de financiële positie van de gemeente Amsterdam te verkrijgen. Benodigde informatie is niet altijd beschikbaar of is soms onjuist. Ook wordt de informatie lang niet altijd goed toegankelijk gepresenteerd. Zo ontbreekt vaak een meerjarig perspectief en komt het ook nog voor dat duidingen van de gepresenteerde informatie ontbreken.

Centrale onderzoeksvraag

Bieden de jaarstukken in voldoende mate en op toegankelijke wijze zicht op de financiële positie van Zaanstad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf