Skip to main content

Zicht op de financiële positie. Een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Zaanstad

Datum van publicatie: 29-09-2016

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre het voor een niet-deskundige mogelijk is om zich eenvoudig een goed beeld te vormen van de financiële positie van Zaanstad op basis van de financiële jaarstukken.

Centrale onderzoeksvraag

Bieden de jaarstukken in voldoende mate en op toegankelijke wijze zicht op de financiële positie van Zaanstad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf