Skip to main content

Zicht op Foovalley: een onderzoek naar de inzichtelijkheid van het financieel en maatschappelijk rendement

Datum van publicatie: 25-09-2019

De rekenkamer(commissie)s hebben onderzoek gedaan naar de de Regio Foodvalley. Zij hebben voor deze gemeenschappelijke regeling (GR) de governance, doelen, projecten, kosten, resultaten en informatie aan de raden onderzocht.

https://www.facebook.com/RaadEde/videos/582160375878555/

Centrale onderzoeksvraag

Hebben de in de GR deelnemende gemeenteraden voldoende inzicht in de (voortgang van) bereikte / te bereiken maatschappelijke doelen en resultaten – en de hiermee gemoeide kosten en baten – van het samenwerkingsverband Foodvalley?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
J.Koenders
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem