Skip to main content

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Datum van publicatie: 17-01-2019

In dit onderzoek is nagegaan of het college van B en W de gemeenteraad voldoende informeert over een schaars vergunningstelsel. Amsterdam heeft 19 schaarse vergunningstelsels en mogelijk neemt dit aantal toe in de komende jaren.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de raad door het college geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen bij schaarse vergunningstelsels?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf