Skip to main content

Zicht op werk, Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het re-integratiebeleid van de gemeente Soe

Datum van publicatie: 01-04-2012

De Rekenkamercommissie wilde met het onderzoek inzicht krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van het re-integratiebeleid van de gemeente Soest.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate wordt het re-integratiebeleid van de gemeente Soest door het Werkpunt doeltreffend en doelmatig uitgevoerd? Welke lessen kunnen daaruit getrokken worden voor de nabije toekomst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)