Skip to main content

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten?

Datum van publicatie: 15-11-2019

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten? Deloitte onderzocht het voor ons.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie WVOLV
Ingestuurd door
Gerard Lappee
Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Deloitte