Skip to main content

Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid (rapporten Drenthe, Fryslân en Groningen)

Datum van publicatie: 2020-07-02

De drie provincies hebben te weinig zicht op de resultaten en doorwerking van ingezette subsidies om de landbouw te verduurzamen. Landbouw en de verduurzaming van deze sector zijn belangrijke speerpunten van de provincies. Maar zij geven niet duidelijk aan, wat zij precies willen bereiken. De Noordelijke Rekenkamer beveelt de provincies aan om bij te houden wat de daadwerkelijke resultaten van hun activiteiten en subsidies zijn. Ook moeten de provincies een beter overzicht maken van de projecten voor ecologische verduurzaming van de landbouw die zij subsidiëren.

Centrale onderzoeksvraag

Welk beleid voerden de provincies in de jaren 2012 tot en met 2018 om de transitie naar een duurzame landbouw te stimuleren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Groningen, Drenthe
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf