Skip to main content

Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid

Datum van publicatie: 2-7-2020

Verduurzaming van de landbouw is een belangrijk speerpunt van Drenthe, Fryslân en Groningen. Zij hebben te weinig zicht op de resultaten. De Noordelijke Rekenkamer beveelt aan bij te houden wat de daadwerkelijke resultaten van hun activiteiten zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke manier hebben de provincie Drenthe, Fryslân en Groningen in de periode 2012 tot en met 2018 met subsidieverstrekking bijgedragen aan een verduurzaming van de landbouw?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf