2022-02-15

Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp

Inzicht in de jeugdzorg?

Samenvatting

De gemeenten Leiden en Leiderdorp weten onvoldoende of jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben. Onduidelijk is het of de geboden hulp altijd een oplossing is voor hun probleem. De Rekenkamercommissie twijfelt niet aan de grote inzet van de hulpverleners. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren verkeert de jeugdzorg in zwaar weer en zijn de hulpverleners niet te benijden. Maar er blijkt onvoldoende inzicht in het effect van de hulp die de Jeugd- en Gezinsteams (JGT) bieden. In de jeugdzorg wordt veel geregistreerd, maar dit leidt lang niet altijd tot het inzicht in wat beter kan. Een betere registratie en analyse is nodig om de effectiviteit van de gegeven hulp vast te stellen. Pas dan kan de gemeente ervan leren en het beleid verbeteren.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de veranderingen in de categorieën verwijzers van Jeugdhulp sinds 2015 en vooral in de categorie ‘geen verwijzer’ en wat is daarvoor de verklaring?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
lm advies & management
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
College en gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
Ingestuurd door
Rini Teunissen
E-mailadres
rekenkamer@leiden.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.