Skip to main content

2022-03-22

Rekenkamercommissie BUCH

Rekenkamerrapport Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

Samenvatting

De Rekenkamercommissie BUCH heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het armoedebeleid en de schuldhulpverlening in de vier BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) en de Werkorganisatie BUCH. De Rekenkamercommissie heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om onderzoek te doen aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen de vier BUCH-gemeenten en de BUCH werkorganisatie de armoede- en schuldenproblematiek effectiever en efficiënter aanpakken? In het verslag van bevindingen geven zij antwoord op deze vraag aan de hand van deelvragen over het beleid, de uitvoering, de ervaringen van betrokkenen en de rol van de gemeenteraden.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze kunnen de vier BUCH-gemeenten en de BUCH werkorganisatie de armoede- en schuldenproblematiek effectiever en efficiënter aanpakken?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Verwey Jonker Instituut
Gericht op
Gericht op overheidsinstantie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie BUCH
Ingestuurd door
Elise Gieselaar
E-mailadres
rekenkamerbuch@debuch.nl

Documenten