Skip to main content

2022-04-01

Rekenkamer Zaanstad

Openbaar maken van overheidsinformatie in Zaanstad

Samenvatting

In het onderzoek Openbaar maken van overheidsinformatie in Zaanstad onderzochten wij hoe het college informatie op eigen initiatief openbaar maakt en hoe het Wob-verzoeken afhandelt. We maakten daarbij gebruik van het landelijke benchmarkonderzoek dat door Pro Facto is uitgevoerd.

Organisatorische randvoorwaarden
Op basis van de benchmark is onze indruk dat de organisatorische randvoorwaarden, waaronder de procedures, taakverdeling en centrale registratie, op orde zijn.

Aandachtspunten
Beleid over het openbaar maken van overheidsinformatie ontbreekt. Daarmee zijn er ook geen (college)doelstellingen en kenbare ambities over bijvoorbeeld de wenselijke beslistermijnen of de beoogde klanttevredenheid, bij het afdoen van verzoeken. De informatievoorziening op de website en informatievoorziening aan raadsleden en burgers kan worden verbeterd.

Vier adviezen
Het college geeft aan al onze vier adviezen mee te nemen bij het implementeren van de Wet open overheid (Woo) en zegt toe een plan van aanpak te zullen opstellen.

Onderzoeksvraag

Hoe maakt het college van B en W informatie op eigen initiatief openbaar en hoe handelt het Wob-verzoeken af?

Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
Wob-DoeMee-onderzoek
Gericht op
Gemeente Zaanstad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zaanstad
Ingestuurd door
Léonie Klaver
E-mailadres
l.klaver@rekenkamer-amsterdam.nl

Externe link