Skip to main content

2021-09-21

Rekenkamer Wageningen

Raadsbrief Meldingen Openbare Ruimte

Samenvatting

In 2020 heeft de Rekenkamer meegedaan met een landelijk onderzoek naar meldingen openbare ruimte. Dit onderzoek is gefaciliteerd en georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissie (NVRR) en uitgevoerd door het onderzoeksbureau PBLQ.

Het doel van het onderzoek was om inzicht te geven in de wijze waarop gemeenten beleidsmatig en organisatorisch vormgeven aan de afhandeling van meldingen openbare ruimte, tot welke resultaten dit beleid leidt en op welke wijze hierover wordt gerapporteerd aan de raad? In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen alle deelnemende gemeenten.
De Rekenkamer heeft de resultaten uit het landelijke onderzoek uitgewerkt in een brief aan de raad (in september 2021) waarin specifiek is ingegaan op Wageningse situatie.

De Rekenkamer concludeert op basis van het onderzoek dat de gemeente Wageningen beschikt over een laagdrempelig en goed systeem voor het doen van meldingen. Daarnaast concludeert de rekenkamer dat college en raad onvoldoende zicht hebben op de kwaliteit van afhandeling van de melding.

Onderzoeksvraag

Het doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in
(1) het beleid en de organisatie ten aanzien van de afhandeling van meldingen openbare ruimte,
(2) de resultaten van dit beleid en
(3) de informatievoorziening aan de raad over de resultaten van het beleid.

Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
Doe mee onderzoek NVRR
Gericht op
Gemeenten
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Wageningen
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
E-mailadres
imtspoor@gmail.com

Documenten