Skip to main content

2022-04-21

Ede

Grondig bekeken. Een onderzoek naar de projectbeheersing bij grondexploitaties in de gemeente Ede (2009-2019)

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht hoe de gemeente Ede haar grondprojecten heeft beheerst in de periode 2009-2019. Drie projecten zijn daarbij nader onderzocht: Reehorsterweg-Noord, Valley Center en Bedrijventerrein A12. De Rekenkamercommissie concludeert dat de projectbeheersing in Ede in de periode 2009-2019 steeds professioneler is geworden. De interne structuur voor projectmanagement en de informatievoorziening aan de raad (via het Meerjarenperspectief Grondexploitaties) voldoen. Wel behoeft de overdracht tussen opeenvolgende projectleiders aandacht en kan de informatievoorziening aan de raad nog worden verbeterd.

Onderzoeksvraag

Hoe heeft het grondbedrijf de beheersing van zijn grondprojecten in de periode 2009 t/m 2019 ingericht en uitgevoerd en was deze projectbeheersing effectief?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Rigo
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Ede
Ingestuurd door
Hedzer Uulders
E-mailadres
hedzer.uulders@ede.nl

Documenten