2017-10-23

De Wolden

COMMUNICATIE DOOR DE GEMEENTE DE WOLDEN

Samenvatting

Eind 20151
is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar de uitvoering van
communicatie door de gemeente De Wolden. Aanleiding voor het onderzoek waren vragen vanuit de
raad, welke betrekking hebben op de wijze waarop het college en de ambtelijke organisatie omgaan
met meldingen, klachten, brieven en e-mails. Er waren vragen over tijdige beantwoording, niet
beantwoording en de aard en inhoud van brieven. Voor de rekenkamercommissie waren deze
signalen aanleiding om een onderzoek op te starten naar de wijze van communiceren door de
gemeente. Verschillende zaken zijn hierbij van belang: Krijgen inwoners op tijd antwoord op hun
vragen, verzoeken of meldingen? Zijn de brieven die de gemeente aan inwoners stuurt leesbaar en
begrijpelijk?
De maatschappelijke betekenis en actualiteit van dit onderzoeksthema blijken ook uit landelijk
onderzoek door de Nationale Ombudsman uit september 2016. De grootste ergernissen van burgers
in het contact met de overheid zijn volgens dit onderzoek dat medewerkers niet altijd deskundig
lijken om hen te helpen (51%), gevolgd door het niet weten waar men aan toe is (32%) en het lang
wachten op een reactie (29%).Een van de leerpunten uit dit onderzoek is het sneller oplossen van
problemen (52%) en een betere communicatie tussen overheid en burger (48%)

Onderzoeksvraag

“Wat is de doeltreffendheid en de
doelmatigheid van de actieve en reactieve communicatie van de gemeente naar de inwoners?”

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Loo van Eck
Gericht op
De Wolden
Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Ingestuurd door
Jeroen
E-mailadres
j.de.boer@dewolden.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.