Skip to main content

2022-04-12

Heerlen

Rekenkameronderzoek Aanbesteding zwembadexploitatie en inkoopbeleid Heerlen

Samenvatting

De afgelopen jaren was er veel aandacht voor de aanbesteding van de renovatie van zwembad Otterveurdt en het nieuw te bouwen Centrumbad in Heerlen. Op verzoek van (een deel van) de gemeenteraad, heeft de rekenkamer van Heerlen besloten een onderzoek in te stellen naar de aanbesteding van de zwembadexploitatie en het (bredere) inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Heerlen.
De belangrijste conclusies n.a.v. het onderzoek zijn dat de aanbesteding van de exploitatie van de twee zwembaden doeltreffend en rechtmatig verlopen is. en dat het college de raad informeerde en betrok bij het proces voorafgaand, gedurende, en na afloop van de aanbesteding.
Het Heerlens inkoopbeleid biedt echter onvoldoende grondslag voor doeltreffende inkoop omdat het gedateerd, summier en weinig richtinggevend is. Er is in Heerlen sprake van een functionerende inkooporganisatie, maar deze is nog in ontwikkeling en kwetsbaar, waardoor de borging van doelmatigheid en rechtmatigheid niet optimaal is.

Onderzoeksvraag

1. In hoeverre is het proces van kaderstelling, (bestuurlijke en ambtelijke) aansturing, beheersing, toezicht en verantwoording bij de aanbesteding van het risicodragend beheren, exploiteren en onderhouden van twee zwembaden te Heerlen doeltreffend, zorgvuldig en rechtmatig verlopen?
2. In hoeverre zorgt het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Heerlen voor borging van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Unravelling onderzoek en advies
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Heerlen
Ingestuurd door
Margriet van Tulder
E-mailadres
m.van.tulder@heerlen.nl

Documenten