Skip to main content

2020-11-30

Weststellingwerf

De gebiedsteams in Weststellingwerf

Samenvatting

Onderzoek naar het functioneren vijf jaar na de transitie

Onderzoeksvraag

Het onderzoek heeft tot doel zicht te krijgen op het functioneren van de gebiedsteams en vast te stellen in hoeverre de gemeenteraad in staat is om te sturen op een efficiënt en effectief functioneren van deze teams

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Weststellingwerf
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
jellie.rijpma@leeuwarden.nl

Documenten