Skip to main content

2022-06-29

Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland

Doe-mee onderzoek WOB

Samenvatting

Samen met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) is in 2021 de uitvoering van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) onderzocht. In het onderzoek is nagegaan hoe de deelnemende decentrale overheden vormgeven aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre dit rechtmatig gebeurt, hoe hierover verantwoording wordt afgelegd, hoe actieve openbaarmaking is geregeld en hoe zich dat verhoudt tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen.

Onderzoeksvraag

zie samenvatting

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
jellie.rijpma@leeuwarden.nl

Documenten