Skip to main content

1-12-2019

Randstedelijke Rekenkamer

Eindrapport Bouwen aan regie NH

Samenvatting

Onderzoek naar de wijze waarop de regierol op het gebied van wonen door de provincie Noord-Holland wordt ingevuld en uitgevoerd.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze hebben de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland invulling gegeven aan hun regierol op het gebied van wonen en hoe verloopt de uitvoering daarvan?

Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Provincie Noord-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
E-mailadres
valentijn@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten

Externe link