Skip to main content

1-11-2019

Randstedelijke Rekenkamer

Eindrapport Besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven

Samenvatting

Onderzoek naar het Flevolandse besluitvormingsproces in het algemeen en in het bijzonder bij complexe opgaven.

Onderzoeksvraag

Hoe verloopt het besluitvormingsproces bij complexe opgaven in theorie en in de praktijk, hoe verhouden de lessen die hieruit getrokken kunnen worden zich tot de vastgestelde adviezen van de Statenwerkgroepen Scenaristen, Startnotities en Rapporteurschap en welke aanbevelingen kunnen hieruit afgeleid worden voor de samenwerking tussen GS en PS in de statenperiode 2019-2023?

Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Provincie Flevoland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
E-mailadres
valentijn@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten

Externe link