Skip to main content

1-12-2018

Randstedelijke Rekenkamer

Eindrapport Energie in transitie

Samenvatting

De vijf provinciale Rekenkamers hebben in het gezamenlijke rapport ‘Energie in transitie’ in kaart gebracht hoe ver de twaalf provincies zijn met energietransitie.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de ambities, rolopvatting, instrumentgebruik, inzet en resultaten tot nu toe van de provincies op het gebied van energietransitie in de periode 2016-1 april 2018?

Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Alle Nederlandse provincies
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
E-mailadres
valentijn@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten

Externe link