Skip to main content

2022-09-05

Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch

Grondbeleid gemeente ‘s-Hertogenbosch

Samenvatting

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch deed onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente. Om de rol van gemeenteraad in het grondbeleid, mede in relatie tot beleidsterreinen zoals woningbouw en duurzaamheid te kunnen versterken.
De rekenkamercommissie wil met het onderzoek laten zien in hoeverre de ambities en doelstellingen die zijn opgenomen in het grondbeleid worden gerealiseerd. Hoe vult de gemeente het grondbeleid in? En hoe draagt dit bij aan doelen die de gemeente heeft? De rekenkamercommissie stelt de vraag hoe het grondbeleid bijdraagt aan (beleids)thema’s als wonen, duurzaamheid en beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In het onderzoek beschrijft de commissie een aantal goede voorbeelden uit andere gemeenten. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen over de toegankelijkheid van het grondbeleid in de jaarstukken, het (ook) rapporteren over inhoudelijke doelstellingen en het aanbrengen van orde in de rapportages in de raad over projecten.

Onderzoeksvraag

De rekenkamercommissie wil met het onderzoek laten zien in hoeverre de ambities en doelstellingen die zijn opgenomen in het grondbeleid worden gerealiseerd. Hoe vult de gemeente het grondbeleid in? En hoe draagt dit bij aan doelen die de gemeente heeft? De rekenkamercommissie stelt de vraag hoe het grondbeleid bijdraagt aan (beleids)thema’s als wonen, duurzaamheid en beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In het onderzoek beschrijft de commissie een aantal goede voorbeelden uit andere gemeenten.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
KokxDeVoogd
Gericht op
gemeente ‘s-Hertogenbosch
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Ingestuurd door
Erik Wouters

Documenten