Skip to main content

2022-06-14

Leeuwarden

DoeMee onderzoek Wet Openbaarheid van Bestuur

Samenvatting

De rekenkamer van Leeuwarden heeft deelgenomen aan het door de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamer en Rekenkamercommissies (NVRR) geïnitieerde DoeMee onderzoek naar de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Onderzoeksvraag

Onderzocht is hoe de overheden vorm geven aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre dit rechtmatig gebeurt, hoe hierover verantwoording wordt afgelegd, hoe de actieve openbaarmaking is geregeld en hoe dat zich verhoudt tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) gaat stellen?

Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
DoeMee onderzoek
Type onderzoek
Rechtmatigheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Leeuwarden
Ingestuurd door
Reina Duijtshoff
E-mailadres
reina.duijtshoff@leeuwarden.nl

Documenten