2022-09-15

IJsselstein

Grip op gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting

Het belang van grip op gemeenschappelijke regelingen is groot. Voor de gemeente IJsselstein
geldt dat bijna een derde van de begrote uitgaven via een samenwerkingsverband wordt
uitgegeven. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente de grip op gemeenschappelijke
regelingen kan versterken. De rekenkamer ziet met name mogelijkheden door het voeren van
een indringend en goed geïnformeerd debat over samenwerking, de informatievoorziening
aan de raad meer op de maatschappelijke (beoogde) effecten, kwaliteit van dienstverlening
en politieke keuzes te richten, en als gemeenteraad meer verbinding te zoeken met de raden
van andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regelingen. Een en ander is verder
uitgewerkt in de volgende conclusies en aanbevelingen.

Onderzoeksvraag

Wat is de grip van de gemeente IJsselstein op gemeenschappelijke regelingen en hoe
geeft de gemeenteraad in het verlengde daarvan invulling aan de sturingsmogelijkheden
die er zijn?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Rol van gemeente
Rekenkamer(commissie)
IJsselstein
Ingestuurd door
Barbara IJsselmuiden
E-mailadres
b.ijsselmuiden@yahoo.com

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.