Skip to main content

2022-12-23

Tiel

Rekenkameronderzoek naar jeugdzorg

Samenvatting

De rekenkamercommissie Tiel heeft onderzocht of de gemeenten voldoende zicht heeft op de jeugdzorgbehoefte en in hoeverre dit verankerd is binnen beleid en uitvoering. Daarnaast is onderzocht of de gemeenteraad voldoende grip heeft op deze materie.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is in de gemeente Tiel de feitelijke jeugdzorgbehoefte onderzocht, in beeld (gebracht) en meegenomen in de beleidsvorming en heeft de gemeenteraad daarbij de informatie, visie en instrumenten om met voldoende bestuurskracht grip te hebben op de jeugdzorg?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Tiel
Ingestuurd door
Marina Rietberg
E-mailadres
mrietberg@tiel.nl

Documenten