Skip to main content

2022-12-21

Rekenkamer gemeente Westerkwartier

Inwoners betrekken bij beleid

Samenvatting

De Rekenkamerbrief bevat onderzoeksresultaten over de wijze waarop de gemeente Westerkwartier inwoners betrekt bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. De raad kan bij het opstellen van beleid en regels rond participatie gebruik maken van inzichten, die voortvloeien uit de trajecten sportakkoord, hernieuwbare elektriciteit, woonvisie, begraafplaatsen- en cultuurbeleid.
De acht geformuleerde aanbevelingen zijn algemene tips voor raad, college en organisatie in het omgaan met opbrengsten van participatie.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze is input van inwoners in het Westerkwartier opgehaald en verwerkt in beleid en besluitvorming?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
raad van gemeente Westerkwartier
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer gemeente Westerkwartier
Ingestuurd door
Marijke Bijlsma, secretaris Rekenkamer gemeente Westerkwartier
E-mailadres
marijke.bijlsma@westerkwartier.nl

Documenten