Skip to main content

2020-03-17

Best

Draaien aan de knoppen van de ODZOB

Samenvatting

Hierbij is een onderzoek ingesteld naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. Dit is een gezamenlijk onderzoek van een aantal rekenkamers binnen het werkingsgebied van de ODZOB

Onderzoeksvraag

Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODZOB?
En meer specifiek:
• Wat doet de ODZOB, wat zijn kaders en doelen?
• Wat kost het de regiogemeenten, wat levert het
de regiogemeenten op?
• Wat zijn verschillende arrangementen die de
regiogemeenten afnemen, wat zijn motieven?
• Hoe geven de regiogemeenten sturing aan de
ODZOB?
• Wat zijn toekomstige opgaven voor de ODZOB

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Twijnstra en Gudde
Gericht op
Gemeenten
Rekenkamer(commissie)
Best
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
E-mailadres
j.vanberlo02@onsnet.nu

Documenten