2021-02-28

Best

Goed op weg

Samenvatting

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
• de wijze, waarop de gemeente Best beleidsmatig en organisatorisch vorm geeft aan de afhandeling van Meldingen
Openbare Ruimte;
• de resultaten van dit beleid;
• de wijze, waarop hierover wordt gerapporteerd;
• aanbevelingen voor verbeteringen.

Onderzoeksvraag

Welk beleid is hierover vastgesteld, zijn er normen aanwezig en welke ambities over klantvriendelijkheid heeft de gemeente, welke mogelijkheden voor melden zijn er, hoe vindt registratie plaats en welke relatie is er met eerdere meldingen ?
Hoe is de afhandeling ingericht en hoe vindt informatie aan inwoners over status/afhandeling plaats?
Wat is het aantal meldingen, de termijn van afhandeling en vindt die afhandeling volgens de gestelde normen plaats?
Hoe is het oordeel van inwoners, die afgelopen twee jaar een melding over de openbare ruimte hebben gedaan en wat wordt er geleerd van de ervaringen, en hoe worden raad, college en ambtelijke organisatie hierover geïnformeerd ?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Best
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
E-mailadres
j.vanberlo02@onsnet.nu

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.