Skip to main content

2022-11-10

Waalre

Aan de slag ermee

Samenvatting

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
De mate van doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie (Rkc) Waalre en in de wijze waaropbesluiten van de gemeenteraad ook daadwerkelijk worden doorgevoerd;
Eventuele rode draden in de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie;
Het verloop van de processen tijdens het onderzoek, bij de besluitvorming en de uitvoering;
De factoren die van invloed zijn op (de mate van) doorwerking.

Onderzoeksvraag

De volgende centrale vraagstelling is geformuleerd:
Hoe is binnen de gemeente omgegaan met de aanbevelingen uit de onderzoeken van afgelopen 5 jaar, hebben die geleid tot verbeteringen in het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan, is er sprake van rode draden in de
aanbevelingen en in de doorwerking hiervan.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Waalre
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
E-mailadres
j.vanberlo02@onsnet.nu

Documenten