Skip to main content

2022-12-06

Waalre

Van re-actief naar pro-actief

Samenvatting

De gemeenteraad van Waalre heeft op 6 juli 2021 in meerderheid besloten de Rekenkamercommissie (RKC) Waalre te verzoeken een onderzoek te doen naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren rondom Het Klooster in Waalre. Na overleg binnen de RKC is besloten op dit verzoek in te gaan. In 2013 is door de vorige RKC een rapport uitgebracht over hetzelfde onderwerp. Het huidige onderzoek beziet de situatie en de ontwikkelingen vanaf dat moment. Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom Het Klooster.

Onderzoeksvraag

Als centrale onderzoeksvraag is geformuleerd:
Door wie zijn in de periode 2013-2021 welke afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Het Klooster, wie heeft daarbij intern (raad, college en ambtelijke organisatie) en extern welke rol gespeeld en welke lessen kunnen hieruit worden getrokken conclusies zijn er voor de toekomst te trekken?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Hordijk & Hordijk
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Waalre
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
E-mailadres
j.vanberlo02@onsnet.nu

Documenten