2021-03-01

Waalre

Verzilver de mogelijkheden

Samenvatting

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
• de wijze, waarop de gemeente Waalre beleidsmatig en organisatorisch vorm geeft aan de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte;
• de resultaten van dit beleid;
• de wijze, waarop hierover wordt gerapporteerd;
• aanbevelingen voor verbeteringen.

Onderzoeksvraag

Is beleid hierover vastgesteld, zijn er normen aanwezig en welke ambities over klantvriendelijkheid? Welke mogelijkheden voor melden zijn er, hoe vindt registratie plaats en wordt een relatie gelegd met eerdere meldingen? Hoe is de afhandeling ingericht en hoe vindt informatie aan inwoners plaats over status/afhandeling? Hoe groot is het aantal meldingen, wat is de gemiddelde termijn van afhandeling en vindt afhandeling plaats volgens de gestelde normen? Wat is het oordeel van inwoners, die afgelopen twee jaar een melding over de openbare ruimte hebben gedaan. Wat wordt er geleerd van de ervaringen en hoe worden raad, college en ambtelijke organisatie hierover geïnformeerd ?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Waalre
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
E-mailadres
j.vanberlo02@onsnet.nu

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.