Skip to main content

2021-11-30

Waalre

MRE en SGE – Regionale Opgaven

Samenvatting

Gemeenten in de regio Zuidoost Brabant werken n diverse constructies samen. Dit onderzoek focust zich op de samenwerkingsagenda’s
van MetropoolRegioEindhoven (MRE1) en het StedelijkGebiedEindhoven (SGE). DDe MRE richt zich vooral op economie, mobiliteit, de
energietransitie en de transitie landelijk gebied. Het SGE richt zich op economie, wonen, voorzieningen en evenementen, en ruimte.
Gezien de grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, de woonopgaven, en de transitie landelijk gebied, is de vraag hoe de voortgang is in de thema’s van de MRE en het SGE.

Onderzoeksvraag

De centrale vraag is:
In hoeverre is de regionale samenwerkingsagenda in de MRE & het SGE doelmatig en doeltreffend in het licht van de maatschappelijke opgaven?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Twijnstra en Gudde
Gericht op
Gemeenten
Rekenkamer(commissie)
Waalre
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
E-mailadres
j.vanberlo02@onsnet.nu

Documenten