Skip to main content

2023-02-08

Rekenkamer Rotterdam

Targets tellen

Samenvatting

Naar goede Rotterdamse gewoonte heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders haar politieke ambities vertaald naar vijftien collegetargets. De Rekenkamer Rotterdam heeft onderzocht in hoeverre deze doelstellingen bruikbaar zijn om jaarlijks verantwoording over af te leggen aan de gemeenteraad. Zeven van de vijftien targets moeten worden aangepast, concludeert de rekenkamer in haar rapport ‘Targets tellen’.

Onderzoeksvraag

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer vast te stellen of de collegetargets voldoen aan de technische normen zoals geformuleerd in het normenkader. De normen hebben betrekking op de volgende onderdelen: doelformulering, nulmeting, controleerbaarheid en of de inspanningen om de doelstellingen te bereiken zijn bereikt.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Rotterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Rotterdam
Ingestuurd door
Yiman Fung
E-mailadres
y.fung@rekenkamer.rotterdam.nl

Documenten