Skip to main content

2023-03-14

Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard

Beter sturen op Cure

Samenvatting

Minder afval en het beter scheiden van afval zijn belangrijke beleidsdoelen van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Cure verzorgt voor deze gemeenten het afvalbeheer. Voor inwoners zijn goede afvaldiensten erg belangrijk. De gemeentelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG) ambities zijn hoog, het lukt nog niet om die doelstellingen te realiseren. De gemeenten presteren slechter dan vergelijkbare gemeenten. Hoe de innovatieplannen over nascheiding bijdragen aan de VANGdoelen is niet duidelijk. Betere gemeentelijke samenwerking in beleidsdoelen en werkwijzen zorgt dat Cure efficiënter kan werken. De rekenkamers bevelen aan om gezamenlijk scherper te sturen als opdrachtgevers met een strategische langjarige agenda en professioneel opdrachtgeverschap. Het is zaak flinke stappen te zetten om de hoeveelheid afval te verminderen en beter te scheiden.

Onderzoeksvraag

Wat is de doeltreffendheid, doelmatigheid en toekomstbestendigheid van Cure afvalbeheer?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
IPR Normag
Gericht op
gemeenten en GR Cure afvalbeheer
Rekenkamer(commissie)
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard
Ingestuurd door
T. van den Biggelaar
E-mailadres
t.vd.biggelaar@eindhoven.nl

Externe link