Skip to main content

2023-03-23

Rekenkamercommissie Doetinchem

Informatiebeveiliging en privacy

Onderzoeksvraag

Welke kwetsbaarheden kent de beveiliging van de informatie van de gemeente Doetinchem en op welke wijze gaat
de gemeente om met privacygevoelige gegevens en informatie waarover zij beschikt

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Prae Advies & onderzoek
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Doetinchem
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Ingestuurd door
Erna Radstaak
E-mailadres
rekenkamer@doetinchem.nl

Documenten